Harmonogram výziev MAS Slanské vrchy - Topľa na rok 2019

 

Kód Názov Zameranie projektu Operačný program Predpokladaný termín vyhlásenia Stav
2019/00298 Harmonogram výziev MAS Slanské vrchy - Topľa (4.1) - verzia 1 CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou) [PRV] október 2019 Zverejnená
2019/00259 Harmonogram výziev MAS Slanské vrchy - Topľa (7.4) - verzia 1 CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou) [PRV] máj 2019 Zverejnená

 

Dátum schválenia: 11.4.2019                                                                 Ing.Jozef Berta,predseda MAS