Archív výziev MAS Slanské vrchy - Topľa

 

 

   MAS_013/6.4/1

 

Zameranie výzvy :

Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností  (mimo Bratislavský kraj)

 

Typ výzvy :               uzavretá ( s pevným termínom uzavretia )

 

Dátum vyhlásenia:  30.10.2020

Dátum uzavretia :    27.01.2021 ( bez možnosti predĺženia termínu uzavretia)

 

Oprávnená právna forma žiadatelia:

Akciová spoločnosť,

Družstvo

Európska spoločnosť

Európske družstvo

Komanditná spoločnosť

Nešpecifikovaná právna forma

Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník

Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník

Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaný v obchodnom registri

Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri

Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v obchodnom registri

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Verejná obchodná spoločnosť

So sídlom alebo prevádzkou na území MAS Slanské vrchy - Topľa

 

Intenzita pomoci: MAX. 55%

 

 

 

   MAS_013/7.2/1

 

Zameranie výzvy :

Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúrmalých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

 

Typ výzvy :               uzavretá ( s pevným termínom uzavretia )

 

Dátum vyhlásenia:  29.05.2020

Dátum uzavretia :    31.08.2020  30.9.2020  28.10.2020

 

Oprávnená právna forma žiadatelia:

Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) na území MAS Slanské vrchy - Topľa

 

Intenzita pomoci: MAX. 100%

 

 

 

   MAS_013/4.1/2  

 

 

Zameranie výzvy :

Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

 

Typ výzvy :               uzavretá ( s pevným termínom uzavretia )

 

Dátum vyhlásenia:  16.12.2019

Dátum uzavretia :    17.03.2020   29.05.2020   28.07.2020

 

Oprávnená právna forma žiadatelia:

Akciová spoločnosť,

Družstvo

Európska spoločnosť

Európske družstvo

Komanditná spoločnosť

Nešpecifikovaná právna forma

Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník

Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník

Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaný v obchodnom registri

Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri

Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v obchodnom registri

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Verejná obchodná spoločnosť

Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

So sídlom alebo prevádzkou na území MAS Slanské vrchy - Topľa

 

Intenzita pomoci: MAX. 50%

 

 

   MAS_013/7.4/2 

 

Zameranie výzvy :

Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

 

Typ výzvy :               uzavretá ( s pevným termínom uzavretia )

 

Dátum vyhlásenia:  10.06.2019

Dátum uzavretia :    04.09.2019   18.09.2019

 

Oprávnená právna forma žiadatelia:

Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) na území MAS Slanské vrchy - Topľa

 

Intenzita pomoci: MAX. 100%

 

 

 

   Výzva na výber odborných hodnotiteľov

                 pre podopatrenia PRV 

 

Dátum vyhlásenia:  27.06.2019

Dátum uzavretia :   15.08.2019