Stanovy MAS Slanské vrchy Topľa

Stanovy MAS Slanské vrchy - Topľa platné od 20.05.2019

stiahnuť

zmena-stanov.pdf 677.21 kB Stiahnúť
zmena-stanov.pdf 677.21 kB Stiahnúť

Zápisnice zo zasadnutí Správnej rady a Valného zhromaždenia MAS Slanské vrchy - Topľa

 

19. zasadnutie Správnej rady MAS Slanské vrchy - TopľaSTIAHNUŤ

 

 

20. zasadnutie Správnej rady MAS Slanské vrchy - TopľaSTIAHNuŤ

 

 

STIAHNUŤ

21. zasadnutie Správnej rady MAS Slanské vrchy - Topľa

 

 

22. zasadnutie Správnej rady MAS Slanské vrchy - Topľa StiahnuŤ

 

 

23. zasadnutie Správnej rady MAS Slanské vrchy - Topľa  StiahnuŤ

 

 

24. zasadnutie Správnej rady MAS Slanské vrchy - Topľa STIAHNUŤ

 

 

13. zasadnutie Valného zhromaždenia MAS Slanské vrchy - TopľaSTiahnuŤ

 

 

25. zasadnutie Spránej rady MAS Slanské vrchy - TopľaSTIAHnUŤ

 

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP - 2302051N585-511-23

StiahnuŤZmluva o poskytnutí NFP č. IROP - 2302051N585-511-23

Zmluva o poskytnutí NFP č. 309190P373

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku NFP č. 309190P373STIAHNUŤ

 

 

Príloha č. 1 P373STIAHNuť

 

 

Príloha č. 2 P373STIAHNUť

 

 

Príloha č. 3 VZP P373STIAHNUť

Stratégia CLLD

STRATÉGIA MIESTNEHO ROZVOJA VEDENÁHO KOMUNITOU MAS Slanské vrchy - Topľa

 

Zo dňa 13.12.2018

V znení dodatku č.2 z 27.6.2017

V znení dodatku č. 1 z 24.11.2016

 

Aktuálna verzia Stratégie CLLD MAS Slanské vrchy-Topľa