STRATÉGIA MIESTNEHO ROZVOJA VEDENÁHO KOMUNITOU MAS Slanské vrchy - Topľa

 

Zo dňa 13.12.2018

V znení dodatku č.2 z 27.6.2017

V znení dodatku č. 1 z 24.11.2016

 

Aktuálna verzia Stratégie CLLD MAS Slanské vrchy-Topľa